ОБУКЕ

BrainTrainingWhiteShadow

Наш инжењерски тим поседује дугогодишње искуство у припреми и одржавању обука за многе платформе и модерне технологије и у систематизованом преносу знања на наше колеге. Обуке можемо одржати код корисника коришћењем нашег Cloud система са унапред припремљеним окружењима посебно прилагођеним конкретној обуци, као и у посебно прилагођеним учионицама за ове потребе. Неке од обука које смо држали низ година следе:

Vsphere 5.5
основна обука

трајање: 3 дана

обука потребна сваком администратору vSphere окружења, базирана на искуству предавача и правилном одбиру најбитнијих тема које се свакодневно користе

Vsphere 5.5
напредна обука

трајање: 3 дана

покрива напредне теме оптимизације окружења и аутоматизације процедура администрације, искуства са многобројних пројеката, CLI окружења и скриптинг

VMware Site
Recovery Manager 5.8

трајање: 2 дана

обука покрива основне и средње сложене теме, инсталацију и подешавање окружења, компоненте система и подешавање процедура, фејловер и тест процедура

VMware
Horizon 6

трајање: 2 дана

обука покрива основне, средње сложене и део напредних тема, инсталацију и подешавање окружења, употреба напредних функционалности, виртуалних апликација, графика итд.

Veeam
Backup

трајање: 2 дана

укључује подизање окружења, теоријске аспекте бекап система, подешавање полиса и диск подсистема, ресторе процедура, FLR, ресторе апликација, instant recovery, sandbox итд.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Brain White Logo