Референце

Дугогодишња успешна сарадња у сегменту виртуализације критичних сервиса за пословање,  пројектовање и имплементације сториџ система. Изградња система опоравка од катастрофалних догађаја употребом VMware технологија. Изградња система бекапа и репликације као и опоравка бекап система од катастрофа реализованих Veritas и Veeam технологијама. Управљање животним циклусима свих имплементираних система. Израда приватних и хибридних cloud окружења као и пружање услуга BE-cloud. Израда најмодернијих security решења и напредних мрежних топологија. Консултације и израде пројеката и идејних ИТ решења за разне проблеме савременог пословања чине овај тим јединственим на тржишту.

Све референце изнете на сајту www.braineering.rs остварене су личним активностима и ангажовањем запослених инжењера Braineering IT Solutions-a на пројектима код корисника. Уколико је било који детаљ споран можете се обратити на office@braineering.rs са захтевом који ће у најкраћем могућем року бити испуњен.