Партнерство

Дугогодишње искуство на највећим пројектима са VMware технологијама у земљи и иностранству, издваја нас као поузданог партнера у најзахтевнијим пројектима. Дизајнирање виртуалног окружења, имплементација и одржавања по највишим стандардима, омогућују кориснику да се потпуно ослони на наше знање. Пројектовање система опоравка од катастрофалних догађаја у виртуалним окружењима и реализација пројеката. Изградња и одржавање приватних и хибридних Cloud система по VMware стандардима коришћењем њихових алата. Дизајнирање и изградња Virtual Desktop Infrastructure окружења за велике и мале кориснике. Мониторинг окружења. Outsourcing одржавања постојећих окружења. Обуке корисника из свих сегмената VMware технологије.

Изградња комплексних архитектура и бекап топологија употребом Veritas NetBackup решења. Реализација комплетног опоравка од катастрофалних догађаја бекап система употребом једног од најнапреднијих технологија на тржишту. Имплементација високе доступности виртуалних и физичких система употребом Veritas Cluseter окружења. Имплементација система за управљање целокупним информацијама предузећа и електронском претрагом употребом Veritas Enterprise Vault и Veritas eDiscovery најнапреднијим системом ове врсте у свету.

Наш инжењерски тим има велико искуство у технологијама и решењима који су део портфолија компаније Veeam. Већина пројеката бекапа као и пројеката опоравка од катастрофа базираних на производу Veeam Backup & Replication који су реализовани на нашем тржишту и шире за VMware vSphere платформу, пројектовани су и имплементирани од стране нашег тима. Предлози решења и њихова реализација базирани на Veeam ONE производу намењеном мониторингу, планирању капацитета и извештавању за виртуална окружења такође се налази у фокусу наше фирме. Све остале технологије намењене високој доступности модерних дата центара као и технологије намењене за Hyper-V платформу доступне су вам сарадњом са Braineering и Veeam тимом.
Са поносом истичемо да је већину инсталираних NetApp уређаја присутних на нашем тржишту почев од најмањих система па све до оних највећих урадио наш инжењерски тим. Решења на NetApp технологијама за мала предузећа као и за велике и сложене виртуалне системе са синхроним и асинхроним рапликацијама, системима опоравка од катастрофа до Metro Cluster архитектура могу бити предложена по NetApp препорукама. Услуге одржавања и управљање животним циклусима постојећих система и миграција на cDOT платформу. Виртуализација постојећих сториџ система NetApp платформом и пионирски рад на All-Flash Array системима будућности доступни су вам са сигурношћу једино у сарадњи са Braineering тимом и нашим искуством.
Сервери и друга хардверска опрема овог реномираног произвођача инсталирана на многим пројектима показала се као одлична алтернатива много скупљим, а уједно не и бољим хардверским решењима. Зато предлажемо свим нашим потенцијалним пословним партнерима имплементацију решења из портфолија ово произвођача који осим сервера укључује и системе за складиштење података, high performance computing системе, all-flash arrays производе као и системе за складиштење бекап података и системе трака.
Сигурносна решења које нуди  компанија Forcepoint представљају једна од најбољих решења у овој класи производа већ дужи низ година. Константан позитиван тренд раста како у делу тржишног удела, тако и у техничком и технолошком аспекту издвајају ову компанију као једну од најперспективнију у овој области. Скуп врхунских решења попут TRITON APX производа у области заштите од Web-а базираних напада, филтеринга електронске поште, крађе и губитака података (DLP)  и слично, само су део могућности које корисници могу добити сарадњом са овом компанијом. Заступљеност websense производа на нашем тржишту није у сразмери са квалитетом решења које нуди, те је стратешки циљ Braineering тима проширење тржишног удела websense решења у наведеним областима и пружање могућности корисницима да имплементирају ове изванредне технологије.

Видљивост комплетне инфраструктуре LAN, WAN, сервера, апликација, виртуелног окружења, база података је сада могућ коришћењем само једног производа. Смањите цену коштања одржавања система проактивним надзором система који омогућава да препознате могуће проблеме недоступности компоненти, оптимизацијом ресурса, уштедом времена и контролисањем SLA. PRTG Network Monitor омогућава надзор коришћењем: WMI, SNMP, NetFlow, SQL, HTTP request… Присуство на тржишту и искуство од преко 20. година, позиционирање у Gartner Magic Quadrant for Network Performance Monitoring and Diagnostics za 2016 годину, су разлози због којих смо наше поверење поверили компанији Paessler.

Напредна мрежна решења како физичког тако и софтверски дефинисаног и виртуалног профила део су портфолиа ове компаније са дугим присуством на тржишту. Компанија са значајним усмерењем свог фокуса на модерне и јединствене приступе мрежним решењима, изабрана је као стратешко опредељење нашег тима и наших будућих инфраструктурних пројеката. Осим низа свичева и рутера као централног пословног и стратешког опредељења ове фирме, истичемо приступачну 10 Gigabit Ethernet технологију, интеграцију са VMware NSX платформом као и патентирану VCS fabric технологију која омогућава изградњу агилних, скалабилних и аутоматизованих мрежних решења са врхунским перформансама и нивоом сигурности. Сва ова решења у потпуности испуњавају високе захтеве и стандарде које постављамо пред собом, а у име наших корисника и њихове пословне сигурности.