BrainOPS СИСТЕМСКИ СОФТВЕР

NetApp CIFS Auditor је парсер логова, big-data Enterprise систем за аналитику и извештавање на над корисничким активностима у оквиру CIFS протокола

  • CIFS протокол је доминантан Enterprise окружењима
  • NetApp поседује флексибилан bult-in CIFS систем
  • Огромна количина догађаја у систему
  • Нечитљиви аудит лог фајлови
  • Одсуство NetApp алата за анализу логова
  • По броју нодова NetApp CIFS система који се надгледају (за велику број корисника у Enterprise системима)
  • По броју корисника NetApp CIFS система   (мања окружења испод 50 корисника)
  • Испоручује се гратис уз будуће NetApp системе купљене од Braineering IT Solutions са CIFS протоколом

NetApp CIFS Auditor има флексибилан начин лиценцирања