Оглас за посао: Network i security инжењер

Тражимо:

 • Кандидате са дипломом ЕТФ-а или ПМФ-а
 • Обавезно искуство у некој од области мрежних и сигурносних решења следећих произвођача (Цисцо, Јунипер, Броцаде, Цхецк Поинт, ПалоАлто)
 • Предност имају кандидати са стеченим сертификатима мрежних и сигурносних решења
 • Познавање архитектуре рачунара, оперативних система, мрежних протокола, алгоритама и решења за заштиту ИТ инфраструктуре
 • Познавање решења за серверску, стораге и мрежну виртуелизацију
 • Пожељно је познавање основа програмирања, неког скриптинг језика
 • Комуникативност, иницијатива, проактивност, тимски дух, али и самосталност у послу
 • Активно знање енглеског језика
 • Рад на пројектима у земљи и иностранству
 • Обавезно поседовање возачке дозволе Б категорије

Нудимо:

 • Запослење у младој, успешној и амбициозној инжењерској фирми
 • Учење уз изврстан инжењерски тим
 • Улагање у стручна усавршавања и посету водећих ИТ конференција
 • Премије базиране на пројектним задацима
 • Стално запослење
 • Флексибилно радно време

Биографију послати на: posao@braineering.rs
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Оглас за посао: Инжењер Виртуализације – Senior позиција

Braineering IT solutions oglašava konkurs za radno mesto:

  Inženjer virtualizacije – senior pozicija

Tražimo:

 • Kandidate sa diplomom ETF-a ili PMF-a
 • Kandidate sa iskustvom u oblasti serverske, storage i mrežne virtuelizacije
 • Poznavanje arhitekture računara, operativnih sistema, mrežnih protokola, algoritama i rešenja za zaštitu IT infrastrukture
 • Iskustvo i odlično poznavanje osnovnih VMware tehnologija (vSphere, Site Recovery Manager, VSAN, Horizon View)
 • Poznavanje naprednih VMware tehnologija (vRealize Operation and Automation, NSX, VMware Identity Manager, UEM, App Volumes i dr.)
 • Osnovno poznavanje ostalih virtualnih i cloud platformi (KVM, OpenStack, CloudStack,…)
 • Odlično poznavanje storage tehnologija i protokola (FC, iSCSI, NFS) – prednost poznavanje NetApp storage sistema
 • Poznavanje Veeam bekap sistema za virtualna okruženja
 • Poželjno je poznavanje osnova programiranja, nekog skripting jezika
 • Komunikativnost, inicijativa, proaktivnost, timski duh, ali i samostalnost u poslu
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Prednost imaju kandidati sa stečenim sertifikatima iz navedenih oblasti
 • Rad na projektima u zemlji i inostranstvu
 • Obavezno posedovanje vozačke dozvole B kategorije

Nudimo:

 • Zaposlenje u mladoj, uspešnoj i ambicioznoj inženjerskoj firmi
 • Učenje uz izvrstan inženjerski tim
 • Ulaganje u stručna usavršavanja i posetu vodećih IT konferencija
 • Premije bazirane na projektnim zadacima
 • Stalno zaposlenje
 • Fleksibilno radno vreme

CV poslati na: posao@braineering.rs
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.